Barns hälsa

I dagens samhälle sitter vi allt mer stilla och vi utnyttjar dagens bekvämligheter där skärmen har blivit allt viktigare i många sammanhang. Inte minst kan vi se detta hos barnen i dag där skolan tagit tillvara på utvecklingen och skärmbaserade lektioner blir allt vanligare.

Skolan försöker anamma utvecklingen och samtidigt förespråka en friskvård där bra allsidig mat, 30 minuters aktivitet och ute vistelse var dag ska vara ett faktum. Man har aktiviteter så som fliluftsdagar, gymnastik och fyspass för att aktivt arbeta för ett friskare samhälle. Ungdomar och barn har blivit allt mer överviktiga och fysisk aktivitet motverkar detta. För många barn är idrotten på skolan den enda fysiska aktiviteten de utövar.

Man har sett att stillasittande barn ofta har föräldrar som inte är aktiva och lika så med barn som utövar olika aktiviteter har föräldrar som gör detsamma. Ett mycket bra sätt att få igång barnen är att tillsammans göra något. Man kan tillexempel promenera i skogen, ta en löptur tillsammans eller bara gå och rasta hunden. Dessutom ger det kvalitetstid tillsammans som många familjer idag inte hinner med i vardagen.