Hälsosamt förhållande

Att ett förhållande är hälsosamt är av samma vikt som att kroppen och själen mår bra. För ett dåligt eller ohälsosamt förhållande kan leda till att ens personliga hälsa försämras. 

Våga prata med varandra

En av grundstenarna i en hälsosam relation är att kunna prata med varandra, om allt möjligt. Det ska gå att prata om ens känslor och behov utan att bli nedtryckt eller liknande av sin partner. Man ska heller inte ignoreras.Tänk på att föra en öppen dialog. Varje litet klagomål eller sak som händer i vardagen behöver inte förmedlas, men när man får en stark känsla eller upplevelse ska man dela den med sin partner.Och var duktig med att ge varandra beröm och positiv feedback. Alla vill känna sig uppskattade och har man som vardag att uppmärksamma bra saker om den andre, så kommer det vara lättare att ta upp något negativt utan att ens partner känner sig illa berörd.

Respektera varandra

Man måste visa ömsesidig respekt för att förhållandet ska hålla och vara gynnsamt för er.Har en av er ett intresse som bara en person kan göra, såsom att läsa eller promenader med musik, ska man ge sin partner utrymme för detta. Man får helt enkelt hitta på något annat att göra med partnern gör det han eller hon tycker är roligt.Tänk också på att varje person har rätt till sitt eget privatliv, även om ni bor med varandra. Det behöver inte finnas 100 % öppenhet i ett förhållande. Och om din partner inte tolererar att du gör saker själv eller vill veta allt om minsta SMS och samtal, har han eller hon nog problem med svartsjuka. Det måste man tala ut och försöka åtgärda, annars kan sådana saker äta upp ett förhållande väldigt snabbt.