Hjärt- och lungräddning

10145398-first-aid-trainingHjärt- och lungräddning, även kallad HLR, är en första hjälpen behandling som används för att hålla igång hjärtverksamheten och andningen på någon som har fått hjärtstopp.Anledningen till att denna form av första hjälpen används är för att hjärtat är det som pumpar vårt blod runt hela kroppen, när den stannar så slutar även blodet att cirkulera och eftersom det är blodet som tillför syre till alla våra organ slutar även syretillförseln till hela kroppen. Hjärnan kan snabbt ta skada av syrebirst och det är områden som hippocampus och cerebellum som är känsligast, de är viktiga för vårt minne respektive balans och koordinationsförmåga. Dessa skador kan uppstå redan efter 3-4 minuter, är kroppen dock nedkyld kan den klara av syrebrist lite längre.Kan man dock hålla igång hjärtat och andningen är det stor chans att man kan minimera dessa skador eller undvika dem helt. Detta borde vara anledning nog till att lära sig hjärt- och lungräddning.Vissa moment i videon ovan kommer att vara något annorlunda om man utför hjärt- och lungräddning på barn, det är därför rekommenderat att man lär sig även detta genom en kurs i Barn-HLR. Man kan höra med sin lokala barnavårdscentral om det finn möjlighet att de kan erbjuda sådana utbildningar för föräldrar. Även om man inte har utbildning specifikt för Barn-HLR är det ändå bättre att utföra den vuxna versionen, men med mindre kraft i kompressionerna.Det bästa är om man är fler än en när man utför hjärt- och lungräddning, det kan vara mycket ansträngande och för att ge den drabbade bästa möjliga chanser ska man, som videon nämnde, försöka hålla igång räddningen så länge man kan tills ambulansen kommer.Om personen börjar andas på egen hand ska man inte fortsätta, det är dock viktigt att man se till att personen faktiskt börjat andas, enstaka andetag, väsande ljud och suckar kan vara reflexer och inte normal andning.De som alltid håller den mest aktuella informationen utefter de senaste rönen och forskning uppdaterade är HLR-rådet, Svenska rådet för hjärt- och lungräddning. Enligt dem så ska du:

  1. ring 112
  2. kontrollera medvetande
  3. Kontrollera andning
  4. starta HLR 

Placera din handlov på bröstbenet mitt emellan bröstvårtorna, lägg den andra handen på den första. Bröstkompressioner ska hålla en takt med 100-120 tryck/min där du trycker ner bröstkorgen ca 5 cm. Kontrollera att luftvägen är öppen sen lägger du en hand på pannan, böjer personens huvud bakåt och lyft upp hakan med den andra handens pek- och långfinger. Håll för personens näsa och lägg dina läppar mot dennes och blås in tills du ser att bröstkorgen lyfter sig. Du gör 30 kompressioner sedan två inandningar, sen 30 kompressioner och sen två inandningar igen tills ambulanspersonalen kommer eller att personen börjar andas utav sig själv igen.