Psykisk hälsa

Happy manPsykisk hälsa kan sägas vara ett inre tillstånd av mentalt välbefinnande och medan definitionen av detta och under perioder pendlat mellan att utgå från från olika begrepp och funktioner handlar det i grund och botten om samma sak.Den amerikanska forskaren Corey L. M. Keyes föreslog 13 symptom på psykisk hälsa.

 1. Positiv affekt – att kunna ha gott humör och känna att man lever sitt liv på ett positivt.
 2. Upplevd lycka och nöjdhet – att man känner att sitt liv är bra och att man är lycklig.
 3. Självacceptans – att man accepterar sig själv som man är och har en positiv bild av sig själv.
 4. Mening med livet – att kunna sätta upp mål i livet som gör det värt att leva.
 5. Personlighetsutveckling – att vara öppen för nya utmaningar och inse sin egen förmåga att utvecklas.
 6. God medmänskliga relationer – att ha kunna känna empati för och intimitet med andra människor och känna att man har tillfredsställande relationer med andra.
 7. Autonomi – att kunna stå på sina egna ben enligt samhällets konventioner och förmåga att inte ge efter för grupptryck.
 8. Behärskning av omgivningen – att kunna hantera de situationer man befinner sig i och kunna välja omgivningar som man passar in i.
 9. Social acceptans – att ha acceptera andra människor som de är, accepterar att människor är olika och ha en positiv bild av andra.
 10. Social koherens – att anse att samhället är möjligt att förstå och kunna intressera sig för det.
 11. Social kontribution – att anse att man kan tillföra något till sitt samhälle och sina medmänniskor.
 12. Social integration – att anse att samhället fungerar som ett stöd för sig själv och att man har en plats i det.
 13. Social aktualisation – att kunna se att positiv utveckling för både människor och samhället är möjligt.

Personer som anser sig själv inte kunna säga att de har förmågan som en eller flera av dessa punkter beskriver, kan kanske behöva hjälp i form av till exempel en samtalsterapeut, Charles Sandström kan berätta mer om hur samtalsterapi går till på sin hemsida. Allvarligare brister kan kräva mer ingående och rigorös psykoterapi.Det finns stora fördelar att öppna sitt hjärta för någon. Att prata om saker som man kanske inte anförtro sina närmaste. Det gäller att man vågar vara öppen när man går till en samtalsterapeut. Försök inte utelämna något utan berätta det som du har varit med om och vad som kan tänkas hjälpa dig att förändra dig.