Att inte röka alls, eller endast röka smart

741895-smoke-timeFör 40 år sedan fanns det inte speciellt mycket forskning som talade om hur farligt det faktiskt är att röka cigaretter. Mycket av forskningen hade helt enkelt inte utförts ännu. Idag är det annorlunda och i Sverige har denna livsviktiga information spritts till allmänheten på ett väldigt omfattande sätt. Det har lett till att rökning inte alls är lika vanligt som det en gång varit. Idag är det tvärtom mer ovanligt att röka än att inte röka. Vi har dessutom lagar som förbjuder rökning på caféer, barer och andra platser där icke-rökare vistas. Allt detta arbete har gjorts i syfte att rädda befolkningen från alla de sjukdomar och allvarliga hälsoproblem som rökning faktiskt orsakar.E-cigaretter är populära idag och ska du röka är de ett smartare val. Ett byte till e-cigaretter innebär också att du undviker risken för sjukdomar som lungcancer, hjärt- och kärlcancer och mycket mer. Du räddar dina lungor från kroniskt slitage. Vad gäller lungcancer har forskare beräknat att upp till 90% av alla fall är relaterade till vanlig rökning. Är du rökare lider du av en 30 gånger så stor risk att dra på dig någon sorts av cancer. Oddsen låter inte speciellt bra. Då är det smart att sadla om!Även för dig som inte röker är detta ett viktigt diskussionsämne. Vi har länge vetat att passiv rökning inte alls är bra för kroppen och röken som sprids genom luften bär på över 4 000 olika giftiga ämnen. Endast genom att vistas mycket bland rökare kan du alltså också löpa en ökad risk att drabbas av någon av de rökningsrelaterade sjukdomarna. Trots att det är svårt att fastslå ett exakt antal, vet vi att minst 200 personer avlider varje år i Sverige på grund av passiv rökning.