Vikten av ett bra blodtryck

shutterstock_79339480När man pratar om ohälsa idag är det inte ovanligt att begreppet blodtryck dyker upp, och framförallt högt blodtryck. Lågt kännetecknas av yrsel om man ställer sig upp för fort. Salt- eller vätskebrist är vanliga orsaker till att man kan få lågt blodtryck, och känslan kan vara obehaglig men inte farlig.Blodtryck är precis vad det låter som – trycket som uppstår i dina blodkärl när blodet pumpas ut i kroppen från hjärtat och sedan tillbaka. Högt blodtryck är ett allt vanligare problem i västvärlden, men varför är det farligt, och vad kan man göra åt det?Till skillnad från lågt blodtryck finns det inga särskilda symptom på högt blodtryck vilket gör att man kan gå runt med det en längre tid, ovetandes. Det blir vanligare ju äldre man blir och man räknar med att ungefär så många som var tredje svensk lever med ett förhöjt blodtryck. Det enda sättet att veta helt säkert om man har högt blodtryck är att mäta det, vilket du enkelt kan göra hemma med hjälp av en blodtrycksmätare. En blodtrycksmätare är bra vare sig du har högt eller lågt blodtryck så att du vet om du behöver förbättra det och på så vis kan påverka din hälsa. Ett bra blodtryck ligger på omkring 120/80, och blodtryck från ca 140/90 räknas som ett förstadium till förhöjt blodtryck.Högt blodtryck kan vara ganska allvarligt om du inte får någon behandling och kan i värsta fall leda till diagnoser som demens, njursjukdom, stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Men det finns flera sätt att undvika ett för högt blodtryck eftersom det ofta är livsstilsrelaterat. Genom att gå ner i vikt om du är överviktig, motionera mer och minska din alkoholkonsumtion kan du förebygga eller sänka ett högt blodtryck något. Även lakrits kan påverka blodtrycket negativt eftersom det innehåller ett ämne som kan höja blodtrycket hos vissa personer. Om du bekräftas ha högt blodtryck behandlas det dock oftast med medicin för att minska eventuella hälsorisker.