Så förändras våra sinnen med åldern

Att behålla god hälsa genom åren är mycket om hur vi tar hand om kroppen. En del förändringar kommer ju dock alla att genomleva i en utsträckning eller annan. Medan vi inte kan göra mycket själv om hur våra sinnen förändras som vi blir äldre är det fortfarande bra att veta vad man kan förvänta sig. På så sätt kan vi alla vara bättre förberedd.

Hörseln

Strukturen i örat är viktig för hur bra hörsel vi har. Och som denna förändras med åren påverkar vår förmåga att höra ljud. Det är huvudsakligen vår förmåga att höra högfrekventa ljud som försämras när vi åldras. Faktum är att detta börjar redan hända i tjugoårsåldern. Ju äldre vi blir desto mer aktuellt blir det dock att göra ett riktigt hörseltest för att ta reda på om hörseln fortfarande faller inom normala värden för åldern eller om man kanske behöver hjälpmedel som en hörapparat.

Synen

Precis som strukturen i innerörat förändras när vi blir äldre, förändras även strukturen i ögonen. Vid sextioårsåldern kan våra pupiller ha minskat till en tredjedel av sin storlek när vi var tjugo. Pupillerna reagerar även långsammare vid både ljus och mörker. Hornhinnan blir även mindre känslig och det finns många fall av äldre personer som fått en skada på hornhinnan utan att ha lagt märke till det. Vårt färgseende förändras faktiskt också och det blir svårare att skilja mellan blått och grönt. Periferiseendet blir också sämre och är en anledning till varför det blir farligare att köra bil när man blir äldre.

Lukt & smak

Lukt- och smaksinnena är väldigt sammankopplade, mer än många inser faktiskt, och även här ser vi förändringar som vi åldras. Antalet smaklökar bli mindre och slemhinnorna i näsan producerar mindre slem, vilket försämrar vår förmåga att känna dofter.

Balans

Balanssinnet är en otroligt viktig faktor i våra liv och skyddar oss varje dag från olyckor. Med åldern försämras även detta sinne och tillsammans med svagare muskler och skelett blir fallolyckor både vanligare och farligare med åldern. Att träna balansen blir således allt viktigare vid livets höst.